Dodaj ogłoszenie
Regulamin
1. Ogłoszenia o tej samej treści nie mogą być powtarzane/powielane aż do momentu wygaśnięcia (zniknięcia z serwisu) poprzedniego ogłoszenia o tej samej treści.
2. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, pornograficznych ani żadnych innych łamiących wszelkie dobre obyczaje.
3. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści o charakterze matrymonialnym.
4. Notoryczne łamanie zasad regulaminu może wiązać sie z zablokowaniem dostępu do serwisu Elbi.pl.
5. Elbi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Jednocześnie przypominamy, że osoba zamieszczająca ogłoszenia, o których mowa powyżej, może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną.

Jednocześnie informujemy wszystkich Państwa, że zgodnie z prawem o świadczenie usług telekomunikacyjnych (tak jak wszystkie inne serwisy internetowe w Unii Europejskiej) mamy obowiązek zbierać oraz przetrzymywać dane użytkowników umieszczających komentarze lub ogłoszenia. Umożliwi to organom ścigania identyfikację oraz namierzenie osób łamiących prawo.

Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
e) propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
f) propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
h) zawierają treści pornograficzne,
i) Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Administracji są natychmiast usuwane
Reklama
Zareklamuj się
Reklama
Zareklamuj się